ՔԱՂՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 10 ԿՈԱԼԻՑԻԱ

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑԱՆՑ ՍՏԵՂԾԵՑԻՆ

Փետրվարի 16-ին Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» (ԿԵՀ) ծրագրի շրջանակներում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների 10 կոալիցիաներ, որոնց անդամակցում են շուրջ 250 կառաույցներ, համագործակցության հռչակագիր ստորագրեցին` որոշելով հիմնադրել Հայաստանի ՔՀԿ–ների կառուցողական երկխոսության ցանցը:

Առաջիկա օրերին համագործակցության հռչակագիրը պետք է հաստատվի այն ստորագրած ՔՀԿ-ների կոալիցիաների իրավասու մարմինների կողմից:

Ուժերը համախմբելու և այն իրավական հիմքի վրա դնելու այս գաղափարը ծնվեց և մշակվեց փետրվարի 14-16-ը Աղվերանում ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում կոալիցիոն ենթադրամաշնորհներ ստացած ՔՀԿ–ների կոալիցիաների համագործակցության և հզորացման եռօրյա աշխատաժողովի արդյունքում:

Աշխատաժողովին 9 կոալիցիաների ներկայացուցիչները մյուս գործընկերներին ներկայացրեցին իրենց գործունեության հիմնական նպատակներն ու ԿԵՀ-ի ենթադրամաշնորհային ծրագրով կատարված աշխատանքները, հիմնական խոչընդոտները: Քննարկումների արդյունքում մասնակիցները եկան այն եզրահանգման, որ միմյանց հետ աշխատելու և համատեղ արդյունքներ ունենալու հնարավորությունները մեծ են:

«Սա նոր որակի համագործակցություն է, հուսով եմ կնպաստի հանրային կյանքի, սոցիալական, տնտեսական տարբեր ոլորտներում առկա հիմնական և կարևրոգույն խնդիրների լուծմանը»,- ասաց ԿԵՀ ծրագրի ղեկավար, Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադոյանը:

Այսպիսով, հռչակագիրը ստորագրվեց նշյալ 10 ՔՀԿ-ների կոալիցիաների կողմից`

• «Աջակցություն պրոբացիային» ազգային ցանց (ստեղծվել է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում) ,

• Համայնքների զարգացման և մասնակցային կառավարման կոալիցիա (ստեղծվել է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում),

• Հայաստանի գյուղատնտեսական դաշինք (հզորացվում է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում),

• Հայաստանի կայուն և թափանցիկ էներգետիկ զարգացմանն ուղղված ՔՀԿ կոալիցիա (ստեղծվել է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում),

• Հայկական բիզնես կոալիցիա (ստեղծվել է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում),

• Հայկական կրթական ցանց (ստեղծվել է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում),

• Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հիմնախնդիրներով զբավող միջմարզային կոալիցիա (ստեղծվել է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում),

• Մարդու իրավունքների պաշտպանության կոալիցիա (ստեղծվել է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում),

• «Վիննեթ Հայաստան» կանանց ռեսուրս կենտրոնների ցանց (հզորացվում է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում),

• Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիա:

ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ

Հայաստանի ՔՀԿ–ների կոալիցիաների կառուցողական երկխոսության ցանցի հիմնադրման մասին

Հիմք ընդունելով հանրային կյանքի և սոցիալ–տնտեսական տարբեր ոլորտներում ծառացած կարևորագույն խնդիրների լուծմանանհրաժեշտությունը,

կարևորելով ՀՀ–ում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ–ների) կոալիցիաների միջև համագործակցությունն ու համերաշխությունը,

համոզված լինելով, որ հանրային խնդիրների լուծման գործում լուրջ արդյունքների կարելի է հասնել միայն քաղաքացիական հասարակությանգործուն ներգրավմամբ, ՔՀԿ–ների ոլորտային մասնագիտացված կոալիցիաների եւ ՀՀ կառավարության, Ազգային Ժողովի, ՏԻՄ–երի, ինչպես նաևմիջազգային և այլ տեղական կառույցների հետ իրական գործընկերության ու կառուցողական երկխոսության ձեւավորմամբ ու զարգացմամբ,

նպատակ ունենալով նպաստել քաղաքացիական հասարակության զարգացմանն ու խթանել պետական կառավարման գործընթացներինքաղաքացիական հասարակության տարբեր շերտերի մասնակցությունը.

Սույն Հռչակագրին մասնակից ՔՀԿ–ների կոալիցիաները ազդարարում են իրենց ռազմավարական նպատակների իրականացման շուրջհամագործակցության եւ գործընկերության մասին՝ հռչակելով Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններիկառուցողական երկխոսության ցանցի հիմնադրումը:

Հայաստանի ՔՀԿ–ների կառուցողական երկխոսության ցանցի նպատակներն են.

• ուժեղացնել ՔՀԿ–ների կոալիցիաների միջև միջոլորտային կառուցողական երկխոսությունն ու համագործակցությունը,

• զարգացնել փոխադարձ վստահության վրա հիմնված ՔՀԿ–ների կոալիցիաների կառուցողական ու ռազմավարական փոխգործակցությունը ՀՀկառավարության, Ազգային Ժողովի և ՏԻՄ–երի հետ` քաղաքացիների համար կարևորագույն խնդիրների լուծման քաղաքականություններիմշակման, իրականացման և հանրային վերահսկողության գործում,

• զարգացնել ՔՀԿ–ների կոալիցիաների կարողությունները հանուն հանրային քաղաքականությունների բարելավման և հանրայինվերահսկողության իրականացման,

• Հայաստանի, Սփյուռքի և միջազգային հանրության աջակցության շնորհիվ ստեղծել անձեռնմխելի կապիտալով հիմնադրամ` ՔՀԿ–ներիկոալիցիաների և անդամ կազմակերպությունների ծրագրերի իրականացման ու գործունեության ֆինանսական կայունության ապահովմանհամար:

Հայաստանի ՔՀԿ–ների կառուցողական երկխոսության ցանցը կամավորական հիմունքներով ոչ ֆորմալ համագործակցային կառույց է, որն իրաշխատանքները կազմակերպում է անդամ ՔՀԿ–ների կոալիցիաների ներկայացուցչական և/կամ գործադիր ղեկավարներից կազմավորված խորհրդիկողմից առնվազն 3 ամիսը մեկ անգամ` համատեղ հավաքի կամ էլեկտրոնային եղանակով հրավիրված նիստերի միջոցով: Խորհրդի յուրաքանչյուրնիստ, ըստ կոալիցիայի անվանման այբբենական ռոտացիայի, նախագահում է ՔՀԿ–ների կոալիցիաներից մեկի ղեկավարը: Անհրաժեշտությանդեպքում Հայաստանի ՔՀԿ–ների կառուցողական երկխոսության ցանցի անդամ ՔՀԿ–ների կոալիցիաների խորհուրդը հաստատում է ցանցի և/կամցանցի խորհրդի կանոնակարգ, ստեղծում է միջոլորտային հանձնաժողովներ, ընդունում է հայտարարություններ և կիրառում է հանրայինքաղաքականությունների բարելավման ու հանրային վերահսկողության իրականացման ողջ գործիքակազմը: Հայաստանի ՔՀԿ–ների կառուցողականերկխոսության ցանցի խորհուրդը ձևավորված է համարվում սույն Հռչակագրի ստորագրման պահից:

Սույն Հռչակագիրը ի պահ է տրվում «Կառուցողական երկխոսության հանձնառության» ծրագրին` հանձինս Իրավաբանների հայկականասոցիացիայի, որը ժամանակավորապես կատարում է ցանցի քարտուղարության գործառույթները:

Հռչակագիրը բաց է ՔՀԿ–ների կոալիցիաների համար:

«Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագիրն իրականացվում է ԵՄ ֆինանսավորմամբ՝ «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի կողմից գործընկերներ «Ագորա Սենթրլ Յուրոփ» ՀԿ-ի (Չեխիա), «Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն-ՍԻՎԻՏԱՍ» ՀԿ-ի, «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» ՀԿ-ի, «ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիա» ՀԿ-ի և «Հայաստանի համայնքների միություն» իրավաբանական անձանց միության հետ համագործակցությամբ: Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) և դրանց կոալիցիաների/ցանցերի ազդեցությունը հանրային քաղաքականության մշակման գործընթացի վրա։ Սա հնարավորություն կտա կազմակերպություններին (ովքեր արդեն իսկ աշխատում են թիրախային կոալիցիաներում) ձեռք բերել նոր ռեսուրսներ, քաղհասարակության փորձագետներին միավորել և խրախուսել իրենց մասնակցությունը տեղական և ազգային քաղաքականությունների օրակարգի ձևավորմանը, հատկորոշել ընդհանուր խնդիրներն ու առաջնահերթությունները և դիմել կառավարությանը՝ կառուցողական և ռազմավարական քաղաքականության վերաբերյալ նախաձեռնություններով։

Թողնել պատասխան

Close Menu