«Հայկական կրթական ցանց» Քաղաքացիական Հասարակության Կազմակերպությունների կոալիցիան (այսուհետև` Հայկական կրթական ցանց) ձևավորվել և գործում է փոխադարձ վստահության, պատասխանատվության, փոխըմբռնման և փոխզիջման, թափանցիկության, հաշվետվողականություն և կառավարման կոլեգիալության սկզբունքների հիման վրա:Կոալիցիան Քաղաքացիական Հասարակության Կազմակերպությունների (այսուհետև` ՔՀԿ) ոչ ֆորմալ կազմավորում է և գործում է Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությանը, ինչպես նաև 2018 թվականի փետրվարի 5-ին Կոալիցիայի անդամ կազմակերպությունների հիմնադիր ժողովի ժամանակ ընդունված Հռչակագրին և իր կանոնակարգին համապատասխան:

«Հայկական կրթական ցանց» Քաղաքացիական Հասարակության Կազմակերպությունների կոալիցիայի աշխատանքային կանոնակարգը ամբողջության հասանելի ստորև ներկայացված հղմամբ.

Հայկական կրթական ցանցի աշխատանքային կանոնակարգ

Close Menu